What’s news

Saving up to 450,000VND

Caring your loved women with our Gynaecology screening service at Hanh Phuc Wellness Center is the most meaningful gift ever.…

Mrs. Mai Thi Thuy Vy

Through the direction and care of Dr Ho Nguyen Tien and the staff at Hanh Phuc Hospital our son, William…

Mrs. Hoai Nguyen

“Dear Dr. Lien Anh, my husband and I would like to send you our gratitude to you, Dr. Nhu, Nurse…

Saving up to 450,000VND

Caring your loved women with our Gynaecology screening service at Hanh Phuc Wellness Center is the most meaningful gift ever.…

Bác sĩ kể về áp lực đỡ đẻ cho người nổi tiếng

Vì các khách hàng đặc biệt này có hiểu biết nhất định về sinh đẻ và thường đưa ra các…

Promotion program for customer appreciation

To celebrate the Vietnamese Women Holiday, Hanh Phuc International Hospital would like to offer a promotion program in order to…

Chẩn đoán hình ảnh trong điều trị hiếm muộn_BVQT HẠNH PHÚC

Chẩn đoán hình ảnh trong điều trị hiếm muộn_BVQT HẠNH PHÚC

Ung thư Phụ nữ và Vai trò của Tầm soát BVQT HẠNH PHÚC

Ung thư Phụ nữ và Vai trò của Tầm soát BVQT HẠNH PHÚC

Phòng ngừa tiền sản giật_BVQT HẠNH PHÚC

Tiền sản giật là một trong 5 tai biến sản khoa xảy ra trong thời kỳ mang thai và trong…

Copyright © 2012 HANH PHUC International Hospital